آزمون یار گنجینه سوال و پاسخ آزمون یار

صفحه اصلی > جستجو > %u06a9%u062a%u0627%u0628 %u06a9%u0645%u06a9 %u062f%u0631%u0633%u06cc %u0639%u0631%u0628%u06cc %u062f%u0647%u0645, %u06a9%u062a%u0627%u0628 %u06a9%u0645%u06a9 %u0622%u0645%u0648%u0632%u0634%u06cc %u0639%u0631%u0628%u06cc %u062f%u0647%u0645 , %u0622%u0645%u0648%u0632%u0634 %u0639%u0631%u0628%u06cc %u062f%u0647%u0645